Maciej Trzeciak został Głównym Konserwatorem Przyrody i podsekretarzem w Ministerstwie Środowiska.

Do tej pory Trzeciak był Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Szczecinie. Maciej Trzeciak był w tym regionie  aktywnym strażnikiem przyrody. Zaangażował się w konflikt wokół planów budowy spalarni odpadów w przygranicznym, niemieckim Schwedt, stanął w obronie przydrożnych alei drzew, nie bał się też podjąć trudnej decyzji: zamknięcia dla ruchu transgranicznej szosy Dobieszczyn-Hintersee do czasu przedstawienia przez Urząd Marszałkowski opracowania o oddziaływaniu trasy na pobliski rezerwat ornitologiczny "Świdwie".

źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj