Minister środowiska Maciej Grabowski powołał Andrzeja Dziurę na Zastępcę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Nową funkcję Andrzej Dziura objął 1 listopada 2014 roku.

Andrzej Dziura jest radcą prawnym, absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej oraz zarządzania w administracji publicznej na Akademii Leona Koźmińskiego.

Od 11 lat zawodowo związany z pracą w administracji publicznej realizującej zadania z zakresu ochrony środowiska. Pracę rozpoczynał w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, następnie kolejno zajmował stanowiska: Kierownika Oddziału Ocen Oddziaływania na Środowisko w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie i Naczelnika Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Od 2010 roku związany z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, gdzie przed objęciem stanowiska Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowiska, a od listopada 2011 roku dyrektora tego departamentu.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj