Pod koniec kwietnia na terenie Oczyszczalni „Śródmieście” w Zabrzu oficjalnie został przekazany do użytku zbiornik biogazu.

– To pierwszy taki obiekt oddany do użytku w ramach programu "Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze". Jest to bardzo ważny obiekt pod względem ekologicznym. Pozwoli nam ująć biogazy, które będziemy mogli wykorzystać gospodarczo – podkreślił Adam Kurbiel, zastępca prezydenta Zabrze.

Wprowadzanie bardziej rozbudowanej technologii tzw. osadu wstępnego pozwala nie tylko na dokładniejsze oczyszczanie ścieków, ale też na uzyskanie wartościowszego surowca do produkcji biogazu. Osad wstępny, zanim zostaje poddany fermentacji metanowej w specjalnym reaktorze, jest mieszany z osadem nadmiernym.

Nową instalację biogazu wykonała Hydrobudowa Polska, która jest głównym wykonawcą wartej ok. 30 mln zł przebudowy zabrzańskiej oczyszczalni "Śródmieście". Po przebudowie będzie ona stale oczyszczać ok. 34 tys. m3 ścieków sanitarnych na dobę. Obecnie trafiają do niej ścieki sanitarne w dużej części wymieszane z wodami deszczowymi.

Modernizacja oczyszczalni oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej, która m.in. odseparuje zabrzańską kanalizację sanitarną od deszczowej – pozwolą ustabilizować pracę oczyszczalni. Docelowo äŚródmieścieö ma przyjmować 80 proc. ścieków z terenu Zabrza, pozostałe trafią do zmodernizowanej w 2003 r. oczyszczalni "Mikulczyce" w północnej części miasta.

W ramach projektu modernizacji zabrzańskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie tego miasta powstanie lub zostanie przebudowane ok.: 113 km kanalizacji sanitarnej, 63 km kanalizacji deszczowej, 12 km wodociągów przesyłowych oraz 86 km wodociągowej sieci rozdzielczej. Zmodernizowana zostanie też główna miejska oczyszczalnia ścieków.

Wartość przedsięwzięcia, które umożliwi m.in. objęcie oczyszczaniem ponad 99 proc. ścieków z terenu miasta, szacowana jest na ponad 91 mln euro. Z przyznanych w 2004 r. środków unijnych pochodzić ma ok. 58 mln euro, czyli 65 proc. wydatków. Pozostałe 35 proc. to wkład miasta i Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj