Radni uchwalili statut nowego Związku Komunalnego Gmin Zator i Babice ds. gospodarki wodno-ściekowej.

Jeszcze kilka dni temu ten twór nosił nazwę: Związek Komunalny Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów. Kilka lat temu tworzyły go, jak sama nazwa wskazuje, trzy gminy. Potem ze związku wystąpił Wieprz. Teraz Babice i Zator tworzą nowy podmiot.

– Rozpoczęcie prac projektowych może nastąpić po wyłonieniu projektanta w postępowaniu przetargowym. Procedurę można rozpocząć po zabezpieczeniu pieniędzy na ten właśnie cel. W tegorocznym budżecie gminy nie ma funduszy na przygotowanie dokumentacji kanalizacji – mówi Stanisław Bajer z UG w Babicach.

źródło: przelom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj