Politechnika Łódzka otrzymała unijne pieniądze na opracowanie projektu mającego na celu poprawę jakości wody w Zalewie Sulejowskim. Dziś Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, podpisał porozumienie z prof. Stanisławem Bieleckim, Rektorem uczelni, o pomocy Urzędu w jego realizacji.

Plan „Waterpraxis”, na który Unia Europejska przeznaczyła ponad 2 mln euro, ma na celu poprawę stanu wód śródlądowych w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Politechnika Łódzka jest jedyną Polską uczelnią, która otrzyma dofinansowanie w ramach programu, bo złożony przez nią projekt był jednym z najlepiej ocenionych w konkursie przeprowadzonym przez Komisję Europejską. Uczelnia dostanie na opracowanie koncepcji polepszenia wód Zalewu Sulejowskiego 195 tys. euro. Oprócz PŁ w programie uczestniczyć będą m.in.:
• Narodowy Instytut Środowiska Finlandii – lider projektu,
• Hamburg University of Applied Sciences, Niemcy
• University of Aarhus, National Environmental Research Institute, Dania,
• Kaunas University of Technology, Litwa,
• Kaliningrad State Technical University, Rosja.

– To kolejny przykład skuteczności Politechniki w pozyskiwaniu środków unijnych – mówił Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego. – Nie pozostaje nam nic innego, jak wspomóc wykonanie tego projektu siłami urzędu.

– Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego jest dla nas nieoceniona, bo zapewnia nam dotarcie do informacji zebranych w urzędzie, pozwala na lepszy kontakt z samorządami administrującymi terenami w pobliżu zalewu. Ten gest Marszałka dowodzi też, że Urząd jest nastawiony na budowę regionu opartego na wiedzy.

Waterpraxis będzie programem pilotażowym. Badania Politechniki Łódzkiej dotyczące Zalewu Sulejowskiego będą w kolejnych latach przekładane na poprawę stanu wód w innych akwenach na terenie całej Polski. Dzięki uczestnictwu w programie, Województwo Łódzkie będzie uprzywilejowane przy pozyskiwaniu środków unijnych na realizację instalacji oczyszczającej wody Zalewu.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj