Założenia Programu polskiej energetyki jądrowej oraz przygotowanie niezbędnej do jego wdrożenia kadry specjalistów były tematem wystąpienia wiceminister gospodarki Hanny Trojanowskiej w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Podsekretarz stanu w MG wzięła udział w konferencji „Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce”, która odbyła się 19 czerwca br. Jak poinformowała Hanna Trojanowska, jednym z najważniejszych działań w ramach Programu będzie stworzenie infrastruktury, niezbędnej do wdrożenia tego typu energetyki w Polsce. – Opracujemy przepisy, które umożliwią wskazanemu inwestorowi przygotowanie i zrealizowanie budowy pierwszej elektrowni atomowej – wyjaśniła wiceminister Trojanowska. MG zamierza stworzyć nowe prawo jądrowe do końca bieżącego roku i wdrożyć je w 2010 r.

Nowe przepisy pozwolą określić m.in. kryteria wyboru lokalizacji elektrowni oraz wybrać technologię reaktora i modelu finansowania projektu. – Będą także elementem budowania zaufania inwestora do decyzji politycznych i dozorowych, co jest niezbędne przy realizacji tego typu przedsięwzięć– podsumowała wiceminister.

W Programie zostaną ponadto określone podstawy systemu kształcenia kadr na potrzeby polskiej energetyki jądrowej. – W latach 2009-13 zamierzamy m.in. wykształcić za granicą wykładowców, którzy następnie będą uczyć polskich studentów kierunków technicznych – powiedziała wiceminister Trojanowska. Zapowiedziała także uruchomienie we współpracy z zagranicznymi uczelniami studiów II stopnia poświęconych energetyce jądrowej.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj