Warszawiacy są zobowiązani segregować odpady, a firmy odbierać je selektywnie. Właściciele psów mogą wrzucać odchody pupili do każdego napotkanego kosza. To w skrócie kluczowe zapisy nowego "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Warszawy", który obowiązuje od 1 września 2006r.

Mieszkańcy będą mieć warunki do segregowania odpadów i selektywnego zbierania papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła bezbarwnego i kolorowego, metali, a także odpadów roślinnych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych /baterie, leki, akumulatory/, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Surowce wtórne można zbierać do oddzielnych pojemników bądź też do jednego przeznaczonego tylko na nie. Pozostałe śmieci domowe wrzucać należy do oddzielnego pojemnika. W zabudowie jednorodzinnej praktyczne jest stosowanie worków plastikowych.

Wprowadzenie obowiązku segregacji oznacza dla mieszkańców konieczność aneksowania umów z odbiorcami śmieci oraz negocjacje wysokości opłat. Taka umowa powinna gwarantować odbiór wszystkich odpadów powstających na terenie nieruchomości, a także regulować częstotliwość zapewniającą nieprzepełnianie pojemników oraz utrzymanie porządku wokół nich. Zapisy umowy powinny określić rodzaj zbieranych selektywnie na danym terenie odpadów, ilość pojemników do zbiórki i ich rodzaj. Regulamin zobowiązuje firmy do zabierania śmieci z pojemników na odpadki niesegregowane nie rzadziej niż raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Surowce wtórne powinny być odbierane w miarę potrzeb.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zawierać umowy z firmami posiadającymi zezwolenie Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie odbioru odpadów.

Warszawska Straż Miejska oraz ZOM będą kontrolować czy właściciele nieruchomości mają podpisane umowy z firmami wywozowymi oraz dysponują dowodami wpłat za wywóz śmieci. W pierwszej kolejności sprawdzane będą te, których nie ma na liście nieruchomości z podpisaną umową na odbiór śmieci. Baza taka funkcjonuje w Biurze Ochrony środowiska.

"Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy" zobowiązuje ponadto właścicieli zwierząt domowych do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy wyrzucać zarówno do oznakowanych pojemników, jak i do wszystkich koszy ulicznych lub pojemników na niesegregowane odpady komunalne. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne w kagańcach.

Tekst regulaminu dostępny jest na stronach internetowych urzędu miasta www.warszawa.um.gov.pl oraz Zarządu Oczyszczania Miasta www.zom.waw.pl

Propagowanie wśród mieszańców selektywnej zbiórki i recyklingu oraz obowiązku sprzątania po psach będzie kontynuowane przez Zarząd Oczyszczania Miasta. Od maja ub. roku ZOM realizuje ekologiczny program edukacyjno-informacyjny "Warszawa Stolicą Czystości". Edukacja prowadzona była zarówno wśród dorosłych warszawiaków, jak i uczniów poprzez np. konkursy czy szkolenia. Treści ekologiczne przekazywała także kampania reklamowa w telewizji, radiu, prasie, na bilbordach oraz plakatach.

Tegoroczne działania edukacyjne związane z wprowadzeniem nowych przepisów to: czerwcowa kampania Psie sprawy Warszawy, lipcowo-wrześniowa akcja informacyjna nt.segregacji w placówkach Poczty Polskiej, sierpniowe propagowanie segregacji w hipermarketach Carrefour. W połowie września odbędą się Warszawskie Dni Recyklingu, czyli seminaria oraz piknik rodzinny na Polu Mokotowskim, podczas których będziemy przekonywać do selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz rozpowszechniać zapisy nowego regulaminu. Na jesień planowana jest także kolejna kampania reklamowa w telewizji, radiu i prasie oraz konkursy dla dzieci i młodzieży.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Zauważyłam, ze ludzie maja problem ze sprzątaniem po swoich pieskach odchodów. Nie twierdze ze należy to do najprzyjemniejszych czynności ale jest to obowiązek wlascieli. Sama mam dużego psa i zawsze idąc z nim na spacer mam kilka niedrogich woreczków Pucek- są biodegradowalne i ekologiczne. Zachęcam do używania ich bo za jakos czas nasze miasta zaleje brud i smród!

Skomentuj