Szacuje się, że do 2018 r. będzie wytwarzanych w Polsce ok. 707 tys. ton. s.m. komunalnych osadów ściekowych. Według Krajowego Planu Gospodarki Osadami termiczne przekształcenie osadów ściekowych jest zasadniczą metodą ich zagospodarowania, obejmującą w 2018 r. ok. 60% całkowitej masy tych odpadów, tj. ok. 424 tys. ton. s.m.

Główne cele gospodarki osadami ściekowymi w Polsce oraz strategiczne rozwiązania w zakresie suszenia, spalania i współspalania osadów ściekowych w Unii Europejskiej będą tematami obrad Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, która odbędzie się 22-24 września w Łodzi.

Wysuszone osady ściekowe powyżej 90% s.m. stanowią dla zakładów darmowe paliwo o kaloryczności węgla brunatnego. Dodatkowo, współspalanie wysuszonych osadów ściekowych należy uznać za przyczynienie się do emisji neutralnego dwutlenku węgla. Otwarcie nowych możliwości przed wysuszonymi osadami może spowodować, że znajdą się prywatne przedsiębiorstwa zainteresowane w przekształceniu odwodnionych osadów w wartościowe paliwo w postaci granulatu, po ich wysuszeniu.

Podczas konferencji w Łodzi zaprezentowana zostanie ocena krajowych instalacji w zakresie suszenia i spalania osadów ściekowych, a także rola metod termicznych w strategii zagospodarowania krajowych osadów ściekowych. W trzecim dniu konferencji odbędzie się wyjazd techniczny, podczas którego uczestnicy zwiedzą Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi.

Konferencja ta jest trzecim spotkaniem z cyklu konferencji poświęconej gospodarce wodno-ściekowej. Opiekunem merytorycznym konferencji jest Pan dr inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sponsorem generalnym jest Veolia Water Systems Sp. z o.o.

Zgłoszenie oraz plan konferencji

O cyklu konferencji związanych z gospodarką wodno-ściekową

Źródło: Abrys

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj