Pierwsze oczyszczalnie ścieków, które były projektowane i budowane w latach 70-tych nie uwzględniały powstawania osadów, nie wspominając o możliwych sposobach ich zagospodarowywania.

Obecnie najistotniejszym elementem przeróbki osadów są procesy ich stabilizacji i odwadniania, a minione lata zaowocowały zmodernizowaniem i rozbudową funkcjonujących ciągów osadowych o instalacje suszące osady. Ma to pozwolić na osiągnięcie obowiązujących w Unii Europejskiej norm. Kierunki metod zagospodarowania osadów określone zostały w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami. Zakłada on, że osady już w 2015 r. mają być przede wszystkim unieszkodliwiane metodami termicznymi. Jednak budowa drogich instalacji do suszenia i termicznego przekształcania osadów ściekowych jest opłacalna jedynie w dużych miastach. O tym, między innymi, bedzie mowa podczas  II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Metody zagospodarowania osadów ściekowych" w Zielonej Górze. 

Podczas Konferencji omówione zostaną zagadnienia m.in. słonecznego suszenia osadów, ich rolniczego wykorzystania i kompostowania. Uczestnicy odwiedza również Spółkę Wodno-Ściekową "Złota Struga” w Żarach oraz do zielonogórską oczyszczalnię ścieków "Łącza" w Łężycy.

Gospodarka osadami komunalnymi w oczyszczalniach ścieków z roku na rok staje się coraz lepsza i zmienia swój charakter. Przestały już nękać nas problemy odwadniania osadów, a uwagę koncentrujemy na ich ostateczne unieszkodliwianie – mówi prof. dr hab. inż. January Bień, opiekun naukowy konferencji. – Wszyscy żyjemy nadzieją, że problemy gospodarki osadowej znajdą swe miejsce w proponowanym Programie Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych obowiązującym w całym kraju. Obecna konferencja organizowana gościnnie w Zielonej Górze w dniach 3-4 lutego 2011r., na pewno swym programem będzie nawiązywać do tej tematyki. Serdecznie zachęcam do wzięcia w niej udziału wszystkich, którym nigdy temat gospodarki osadowej nie był obcy, a także tych, którzy chcieliby zainteresować się tematyką przedstawianą na obecnej konferencji – zaprasza prof. Bień.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. Serwis www komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych spotkania.

Więcej szczegółow na temat konferencji (wraz z formularzem zgłoszenia do uczestnictwa) można znaleźć tutaj.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj