1 / 5

Zarządzanie zielenią na terenach zurbanizowanych stanowiło główny temat Forum Samorządowego, które odbyło się 29 maja w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Organizatorem wydarzenia była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie – Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku. Wzięło w nim udział ok. 60 osób. Myślą przewodnią Forum Samorządowego było ukazanie dobrych praktyk w działaniach na rzecz miejskich terenów zieleni kształtowanej. Stąd też organizatorzy zaprosili do podzielenia się swoimi doświadczeniami z uczestnikami przedstawicieli Poznania – Tomasza Lisieckiego – dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Agnieszki Szulc – naczelnik Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Halinę Owsianną – przewodniczącą Rady Osiedla Stare Winogrady.

Jak wskazała dr Agnieszka Szczecińska, moderatorka spotkania – Poznań i jego sposób zarządzania zielenią są wzorem do naśladowania – tak naprawdę oczy Polski Zachodniej zwrócone są na Poznań i wiem, że wiele miast podpatruje, jak Poznań to robi, co robi oraz jakie decyzje podejmuje – powiedziała dr A. Szczecińska. Tomasz Lisiecki opowiedział uczestnikom konferencji o specyfice pracy na terenach będących pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM). Przyznał przy tym, że w ubiegłym roku na konserwację zieleni ZZM wydał ok. 7,7 mln zł, a kwota ta od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie. W obsłudze Zarządu znajduje się m.in. 40 parków, jeden cmentarz oraz tereny zieleni nieurządzonej.

Z kolei Agnieszka Szulc zwróciła uwagę słuchaczy na zarządzanie zielenią przyuliczną, wskazując przy tym na problemy, z jakimi Zarząd Dróg Miejskich musi się zmierzyć (więcej w wywiadzie wideo poniżej).

Uzupełnieniem obu tych wystąpień była prelekcja Haliny Owsiannej, która, jako mieszkanka Poznania i jednocześnie Radna Osiedla Stare Winogrady, wskazała na istotę i korzyści wypływające ze współpracy z jednostkami zarządzającymi terenami zieleni w Poznaniu. Między innymi dzięki temu udało się rozpocząć projekt „Wartostrady” – ciągu pieszo-rowerowego poprowadzonego wzdłuż Warty, który przerodził się w większą realizację niż zakładała Rada Osiedla. Prelegentka zwróciła również uwagę na ochronę cennych terenów zieleni, które próbują przejąć deweloperzy, a na co oczywiście nie można pozwolić.

Za przykład dobrych praktyk posłużył również Płock, gdzie rolę nadzoru nad jakością i ilością terenów zieleni pełni ogrodnik miejski – Ryszard Dudzic. W jego kompetencjach jest m.in. opiniowanie wniosków projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni, jak również dokumentacji projektowej w zakresie zakładania i modernizacji terenów zieleni miejskiej.

Branża ogrodnicza doskonale sobie zdaje sprawę, że do zadań związanych z zarządzaniem zielenią na terenach zurbanizowanych należy także pielęgnacja drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Nie bez powodu więc w programie Forum Samorządowego znalazł się właśnie taki temat. Leszek Kwiasowski z Wielkopolskiej Szkoły Arborystyki opowiedział o cięciach technicznych i pielęgnacyjnych, które pozwalają zachować dobry stan drzewostanu w przestrzeni miejskiej.

Podczas Forum Samorządowego przewidziano również czas na dyskusję. Uczestników spotkania interesowały kwestie regulacji prawnych dotyczących wprowadzania zieleni na parkingach (tereny te jednak bardzo często należą nie do miasta, a do inwestorów), nasadzeń kompensacyjnych (gdzie je wykonywać, czy są ustalane warunki tego typu nasadzeń), a także w jaki sposób umocowane w strukturach miasta jest stanowisko ogrodnika miejskiego.

Oprócz wymiany doświadczeń pomiędzy zarządcami terenów zieleni, celem organizacji Forum Samorządowego była także promocja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oraz ukazanie jej zaangażowania w prace na rzecz samorządów i instytucji w woj. lubuskim. Stąd też doc. dr  Anna Romankiewicz – dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku – opowiedziała uczestnikom Forum m.in. o utworzeniu na kierunku Ogrodnictwo nowej specjalności – Greenkeeping – sprofilowanej na zakładanie i pielęgnację zieleni na obiektach sportowych.

Po konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Ogrodu Dydaktycznego w Kalsku.

Adresatami spotkania byli władze miast, przedstawiciele samorządów oraz urzędników odpowiedzialnych za planowanie i utrzymanie zieleni komponowanej w swoich jednostkach.

Pełna relacja ze spotkania pojawi się w lipcowo-sierpniowym wydaniu miesięcznika „Zieleń Miejska”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj