Miasto Stołeczne Warszawa wyemitowało na rynku krajowym 10–letnie obligacje serii WAW1019. Łączna wartość emisji wyniosła 600 mln zł a termin wykupu przypada na 2019 r.

Kupon obligacji jest stały – 6,7% w skali roku, cena emisyjna została ustalona na poziomie 95,252% wartości nominalnej. Jest to pierwsza emisja obligacji krajowych m.st. Warszawy po II wojnie światowej.

Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych. Wśród nich były głównie otwarte fundusze emerytalne (64,6% emisji), ubezpieczyciele (25%), banki (8,7%) oraz fundusze inwestycyjne (1,7%). W najbliższym czasie obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Z kolei środki pieniężne pozyskane w wyniku emisji, będą przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na realizację wydatków majątkowych.

Zainteresowanie obligacjami ponad dwukrotnie przewyższyło planowaną kwotę emisji i zgłaszana wartość zakupu wyniosła 1 217,9 mln zł.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj