Krakowskie obligacje komunalne o wartości 300 mln zł zostały błyskawicznie wyprzedane. „Emisję obligacji traktowaliśmy jak badanie zaufania do Miasta” – podkreślał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Deklaracje nabycia obligacji złożyło 16 podmiotów, na łączną kwotę. znacznie przewyższającą wartość emisji.

10 czerwca 2009 Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, reprezentujący Gminę Miejską Kraków, podpisał z Organizatorami emisji obligacji (przedstawicielami czterech banków: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A.oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.) „Umowę Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Emisji Obligacji”. Na podstawie tej umowy Miasto Kraków wyemitowało obligacje na łączną kwotę 300 mln zł. Propozycje nabycia obligacji skierowano do grona znaczących inwestorów finansowych. Obligacje nabyło ostatecznie 13 podmiotów. Są to inwestorzy instytucjonalni, w większości fundusze emerytalne, a także banki, fundusze inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe.

– Rekordowo szybko obligacje zostały wyprzedane – podkreśla Lesław Fijał, skarbnik Miasta Krakowa. – 10 czerwca podpisaliśmy umowę z bankami, a 25 czerwca emisja została zamknięta. Bardzo nas cieszy tak wysoka wiarygodność w oczach inwestorów, która jest mierzona zdolnością kredytową Miasta.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie części potrzeb pożyczkowych zaplanowanych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009, w tym: sfinansowanie zaplanowanego w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 deficytu związanego z realizacją programu inwestycyjnego w 2009 roku oraz spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, których termin spłaty upływa w 2009 roku.

źródło: krakow.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj