Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podpisał umowę dotyczącą emisji obligacji miejskich. Białystok wyemituje obligacje o łącznej wartości 100 milionów złotych z terminem wykupu od jednego do pięciu lat.

Pieniądze posłużą do pokrycia zaplanowanego na bieżący rok deficytu budżetowego, związanego z prowadzonymi inwestycjami miejskimi. Obligacje o wartości 20 mln obejmie Bank Handlowy, oferta nabycia pozostałych skierowana zostanie zaś do innych wybranych podmiotów.
 
Obligacje to nowy instrument w praktyce samorządowej. Jak jednak zwrócił uwagę prezydent, jest to tańszy niż kredyty sposób uzyskania środków inwestycyjnych. Pierwsza transza pieniędzy z tego źródła – wspomniane 20 mln – trafić ma do miejskiej kasy w przeciągu najbliższego miesiąca.

źródło: bialystok.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj