W Inowrocławiu, w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych, oddano do użytku urządzenia i maszyny, które pozwolą na ograniczenie ilości składowanych odpadów i ich skuteczniejszą segregację.

75% kosztów inwestycji zostało pokrytych dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Wprowadzone innowacje umożliwią zmniejszenie ilości składowanych odpadów, odzysk odpadów ulegających biodegradacji. Poddanych recyklingowi zostanie około 65 % odpadów, a ze zmieszanych odpadów komunalnych wysegregowanie zostaną makulatura, tworzywa sztuczne i szkła oraz frakcja mineralna.

Dzięki zainstalowanym maszynom stało się również możliwe selekcjonowanie ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych oraz wydłużenie możliwego czas eksploatacji kwatery na odpady. Cała wartość inwestycji stanowi ponad 2,5 mln zł brutto. 3/4 kosztów przedsięwzięcia pokrytych zostało z pożyczki WFOŚiGW w Toruniu. Pożyczka jest korzystnie oprocentowana i istnieje możliwość umorzenia 30% kwoty.

Ważną korzyścią wynikającą z realizacji zadania jest zwiększenie odzysku surowców na terenie Inowrocławia i w gminach ościennych. Odpady przyjmowane są bowiem m.in. z Pakości i Gniewkowa. W samym  Inowrocławiu, pomimo prowadzanych akcji edukacyjnych, selektywnie zbieranych jest zaledwie ~4 % wagowo tych odpadów (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło). Dlatego też niezbędna jest obok segregacji u źródła skuteczna segregacja odpadów zmieszanych, które trafiają do ZUOK.

Przedsięwzięcie składa się z trzech zadań:
1. linia do obróbki – odzysku odpadów, w skład której wchodzą:
• Przenośnik buforowy z lejem załadowczym
• Przenośnik wznoszący
• Separator Fe
• Sito mechaniczne dyskowe
• Kabina sortownicza (wstępna i właściwa)
• Trybuna
• Przenośnik sortowniczy
• Przenośnik rewersyjny
• Separator balistyczny
• Sterowanie
• myjka ciśnieniowa
• kanał-zbiornik żelbetowy pod lej załadowczy
• akcesoria elektro-energetyczne
• system monitoringu
• radiotelefony
• pojemniki do linii
2. ładowarka teleskopowa
3. prasa do odpadów z lejem załadowczym.

źródło: wfosigw.torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj