Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił we wtorek decyzję ministra środowiska w sprawie obwodnicy Wasilkowa koło Białegostoku, która miała przebiegać przez chronione obszary Puszczy Knyszyńskiej.

O tę obwodnicę Polska toczy spór z Komisją Europejską, która zarzuca naszemu krajowi, że realizując inwestycje, narusza unijne przepisy o ochronie środowiska.

Wyrok sądu dotyczy środowiskowych warunków zgody na budowę obwodnicy Wasilkowa. Według ekologów, przy planowaniu przebiegu drogi nie przeprowadzono wystarczającej analizy skutków inwestycji, ponadto nie wykazano ważnych względów społecznych, które miałyby przemawiać za budową na obszarach chronionych. Organizacje ekologiczne argumentowały również, że inwestor nie rozpatrywał wariantów alternatywnych, omijających sporne tereny.

WSA uzasadniając uchylenie decyzji ministra przyznał wprawdzie, że za inwestycją przemawiają względy społeczne, jednak w zaskarżonej decyzji "nie ma mowy, by analizowano rozwiązania alternatywne" nie naruszające obszarów chronionych. "Argumentacja przedstawiona przed sądem nie wystarczy" – dodano w uzasadnieniu. Wyrok nie jest prawomocny.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj