Rada Ministrów wydała 13 marca br. rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. W jego myśl, będą oni uczestniczyć w okresowych ocenach kwalifikacyjnych, przeprowadzanych przez bezpośrednich przełożonych. Notę otrzymają na podstawie sześciu obligatoryjnych kryteriów (sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, planowanie i organizacja pracy oraz postawa etyczna) i od trzech do pięciu kryteriów wybranych przez przełożonego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj