Od dzisiaj pracownicy urzędów administracji publicznej mogą szkolić się w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (ooś). Cykl tematycznych spotkań, rozpoczęło szkolenie w Zegrzu pod Warszawą. Do 24 lipca br. odbędzie się 15. takich kursów, po jednym w każdym województwie.

Seminaria mają pomóc w poprawie jakości przeprowadzanych ooś. Tematyka jest ściśle związana z działalnością Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie 15 listopada ub.r.

Organizatorem spotkań, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest J. G. Training szkolenia specjalistyczne. Tematyka seminariów konsultowana jest na bieżąco z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Dodatkowe informacje, wraz z terminami i formularzami zgłoszeń na szkolenia, dostępne są na stronie internetowej http://www.oos.jgt.pl

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj