W ostatnim tygodniu maja podpisano umowy o dofinansowanie dwóch projektów, których celem jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza. Tym samym liczba projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu IV POIiŚ (Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska) sięgnęła dwustu.

Dzięki ostatnim projektom zmodernizowane zostaną kotły w Elektrociepłowni Będzin (woj. śląskiej) oraz Elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego Janikosoda w Janikowie (woj. kujawsko-pomorskie), co w konsekwencji przełoży się na znaczną redukuję emitowanych do powietrza zanieczyszczeń. Wartość dotychczasowych umów obejmujących wszystkie dwieście projektów sięga prawie 5,7 mld zł, z czego kwota dofinansowania to 832 mln zł.

Projekt Konwersja kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany biomasą w Elektrociepłowni „Będzin” S.A., zakłada przebudowę konwencjonalnego źródła spalania paliw (opalanego głównie węglem) na ekologiczny kocioł przystosowany do spalania biomasy pochodzenia leśnego oraz rolniczego. Ponadto elektrociepłownia zostanie wyposażona dodatkowo w instalację do przyjmowania, magazynowania, rozdrabniania i podawania biomasy.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 131 mln zł. Wartość dofinansowania to 20 mln zł.

Kolejny projekt – Rozbudowa kotła CKTI 3 celem dostosowywania EC Janikowo do wymogów ochrony środowiska, realizowany jest na terenie Zakładu Produkcyjnego Janikosoda. Beneficjent projektu to Soda Polska Ciech Sp. z o.o. – największy producent soli warzonej mokrej i suchej w kraju. Planowana modernizacja kotła ma poprawić jego wydajność oraz sprawność, w wyniku czego zmniejszeniu ulegnie zużycie węgla o 6 250 ton rocznie.

Koszt całkowity projektu wynosi ponad 43 mln zł zaś wartość dofinansowania to ok. 9,6 mln zł.

źródło: MŚ


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj