W Gdyni rozpoczęto inwestycje w ramach projektu: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej Etap I, wspieraną funduszami unijnymi. Jest to budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych wraz z kanałami deszczowymi i przepompownią, która potrwa do końca sierpnia 2012 r.

Zakres prac obejmuje m.in.: rozbiórkę szaletów miejskich wraz z istniejącą przepompownią ścieków komunalnych przy Al. Marszałka Piłsudskiego, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę zespołów urządzeń podczyszczających na sieci kanalizacji deszczowej wraz zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu do obsługi urządzeń oraz budowę przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. W końcowym etapie zostaną zagospodarowane tereny zielone i posadzone nowe drzewa.

Całkowity koszt robót to  prawie 18 milionów zł brutto. Inwestycja częściowo jest dofinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

źródło: gdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj