Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej i studzienki rewizyjne powinny być stale drożne i oczyszczone z zalegającego śniegu – przypominają właścicielom nieruchomości służby komunalne w Toruniu.

To sprawa niezwykle ważna ze względu na duże opady śniegu, który w momencie ocieplenia mógłby blokować odpływ roztapiającej się zimowej pokrywy z osiedli. O potrzebie zabezpieczenia pełnej przepustowości sieci urządzeń melioracyjnych na użytkach rolnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenach osiedlowych napisał do prezydentów miast i starostów powiatowych regionu kujawsko-pomorskiego wojewoda Rafał Bruski. Wojewoda zaznaczył: "Obserwowany w ostatnim okresie rozwój zjawisk atmosferycznych, charakteryzujący się opadami śniegu, zaleganiem pokrywy śnieżnej oraz niskimi temperaturami, stwarza potrzebę podjęcia przedsięwzięć mających na celu stworzenie warunków do ograniczenia do niezbędnego minimum strat i szkód spowodowanych lokalnymi podtopieniami  i zalewami jakie mogą wystąpić w przypadku wzrostu temperatur powodujących topnienie pokrywy śnieżnej na użytkach rolnych, terenach miejskich i topienie pokrywy lodowej na ciekach wodnych". W związku z tym wskazane jest, by urządzenia mogące hamować odpływ wody zachowywały pełna przepustowość. Należą do nich np. przepusty i mosty, ale także studzienki rewizyjne oraz wpusty uliczne.

Wszyscy zatem, którzy obecnie zajmują się  odśnieżaniem chodników czy ulic – m.in. właściciele nieruchomości na terenach prywatnych, spółdzielczych, zakładowych czy publicznych – powinni zadbać przede wszystkim o odsłanianie kratek wpustów ulicznych, a więc usuwanie z nich lodu i śniegu, tak by roztopy mogły bez problemu odpływać do kanalizacji deszczowej.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj