W Czersku (woj. pomorskie) otwarto oczyszczalnię ścieków. Kosztowała 13 mln zł.

Nie udałoby się jej wybudować, gdyby nie 6 mln dotacji z Ekofunduszu i 5 mln zł pożyczki z NFOŚiGW. Decyzję o rozbudowie podjęto w 2004 r. Jak podkreśla Krystyna Dragan z Regionalnego Zarządu Inwestycji, która sprawowała nadzór nad przedsięwzięciem, komunalnej spółce udało się pozyskać największą możliwą do zdobycia dotację. Stało się tak dlatego, że wniosek był dobrze przygotowany i wpisywał się projekt ochrony rezerwatów w Borach Tucholskich.
 
5 mln pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ZUK będzie spłacał przez lata. W przedsięwzięciu uczestniczyła też gmina Czarna Woda, z której terenu ścieki będą trafiać do gminy.

Część środków pochodziła też z kasy spółki i gminy. Stary zbiornik oczyszczalni będzie odtąd wykorzystywany na zbiornik retencyjny.  Oczyszczalnia dziennie będzie oczyszczać 2 tys. 750 metrów sześc. ścieków.

źródło: pomorska.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj