W styczniu wystartuje przetarg na gruntowną modernizację oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie. 21 grudnia 2012 roku podpisano umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów”.

Projekt dofinansowany ma być z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).

Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Wodociągami Jędrzejowskimi.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wyniesie 17 647 099,63 zł, przy zakładanym koszcie całkowitym projektu (z Vat) w wysokości 44 152 012,75 zł i planowanej wysokości kosztów kwalifikujących się do dofinansowania – 20 761 293, 69 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na 30 czerwca 2015 roku.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ok. 3,4 km nowej kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie.

Celem projektu jest zapewnienie oczyszczania wszystkich ścieków pochodzących z aglomeracji Jędrzejów oraz podłączenie 431 osób do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj