Polimex-Mostostal S.A. w ocynkowni w Dębicy oddał do eksploatacji nową oczyszczalnię ścieków przemysłowych. Oczyszczalnię o wartości 2 mln zł zaprojektowała i wykonała warszawska firma PP-EKO Sp. z o.o.

Inwestycja ta wpłynęła nie tylko na znaczną poprawę warunków pracy i optymalizację procesu produkcyjnego ale przede wszystkim istotnie przyczyniła się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Dębicy i w regionie. Świadczą o tym bardzo dobre wyniki uzyskiwane w procesie neutralizacji wód popłucznych oraz ścieków stężonych z procesu technologicznego.

Odpady technologiczne w postaci ścieków są bardzo poważnym problemem dla wszystkich ocynkowni. Oczyszczalnia ścieków dla Ocynkowni Dębica została wykonana wg technologii opracowanej przez spółkę inżynierii środowiska PP-EKO. Nowa instalacja znacznie sprawniej usuwa zanieczyszczenia w porównaniu do starej oczyszczalni. Wody popłuczne oraz pozostałe ścieki z linii technologicznej są poddawane chemicznemu procesowi neutralizacji. Powstałe w wyniku tej obróbki osady są następnie odwadniane w  ciśnieniowej prasie hydraulicznej. W wyniku procesu oczyszczania – szczególnie wód popłucznych – woda w 80% zostaje zwrócona do obiegu technologicznego.

– Jest to jeden z niewielu tego rodzaju zakładów w Polsce w którym zastosowano częściowo zamknięty obieg wody w systemie produkcji. To dobry przykład symbiozy technologii produkcji z rozwiązaniami oszczędnego gospodarowania wodą i minimalizacją ilości odprowadzanych ścieków. – podkreśla dr inż. Paweł Pietraszek, Dyrektor ds. Technologii, PP-EKO.

Całość inwestycji o wartości 2 mln zł została sfinansowana ze środków własnych Polimexu-Mostostal S.A.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj