W Nowogorodźcu została oddana do użytkowania nowoczesna oczyszczalnia, która oczyści rocznie ponad 280 tys. m szesc. ścieków.

Wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną o długości ponad 32 kilometrów. Trzy tysiące mieszkańców Nowogrodźca zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Koszt projektu to 34 miliony złotych. Dotacja z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 19,5 milionów złotych. Wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu to kwota 7,5 miliona złotych.

Samorządowcy liczą na to, że nowe inwestycje będą szansą na podniesienie atrakcyjności gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego i lokalnego przemysłu. 

Dolny Śląsk korzysta zwsparcia finansowego z Programu Infrastruktura i Środowisko. To największy program spośród wszystkich w UE. Prawie 5 miliardów euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. POIiŚ jest realizowany w Polsce od roku 2007 i potrwa do 2013. – Skali tej pomocy nie można porównać nawet do planu Marshalla, który umożliwił prężny rozwój gospodarczy w powojennej Europie – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Teraz szansa na modernizację, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, otwiera się przed Polską i naszym regionem.  

Na Dolnym Śląsku jest realizowanych i przygotowywanych 10 projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Ich łączna wartość to ok. 620 milionów złotych. Fundusz m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach; ocenia złożone wnioski; zawiera umowy; rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne. Samorządowcy realizują budowę nowych oczyszczalni ścieków w Sulikowie i Nowogrodźcu. Zmodernizowane zostaną jeszcze zakłady w: Środzie Śląskiej Dzierżoniowie, Oławie, Strzegomiu, Chociwelu i Bielawie. W regionie powstanie łącznie 450 kilometrów kanalizacji i sieci wodociągowej. 

źródło: fos.wroc.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj