1 / 6

Ponad 3,4 mln zł pochłonie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie w woj. pomorskim. Dzięki inwestycji, która planowo ma zakończyć się w tym tygodniu (16 października 2015 r.), obiekt podwoi przepustowość.

Konieczność rozbudowy oczyszczalni wynika z planowanego powiększenia sieci kanalizacji ściekowej, co spowoduje wzrost ilości ścieków, przekraczający obecną wydajność infrastruktury. Po rozbudowie średnia dobowa przepustowość obiektu zwiększy się z Qdśr = 600 m3/d do 1200 m3/d. Realizację tego przedsięwzięcia powierzono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu MARKOPOL z Włocławka.

Projekt obejmuje m.in. przebudowę istniejącego zbiornika nieużywanej pompowni na pomieszczenie oczyszczania mechanicznego, budowę komory rozdziału i komory beztlenowej, komór reaktora biologicznego – przepływowego, osadnika wtórnego wyposażonego w zgarniacz osadu, pompowni osadu, studni pomiarowej ścieków oczyszczonych, a także modernizację układów zasilania oczyszczalni. Wykonawca zobowiązany jest również do stworzenia nowej instalacji odwadniania osadu oraz dostarczenia spektofotometru – przenośnego wieloparametrowego miernika do pomiarów pH, tlenu, suchej masy, azotu, fosforu, BZ i HZ.

Inwestycja realizowana jest w ramach unijnego projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błotnik i Cedry Małe, Koszwały i Wocławy oraz budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie w gminie Cedry Wielkie”. Inwestycja w 70% została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Czytaj więcej

Skomentuj