Oczyszczalnia ścieków w Gorzowie Wlkp. stanie się odbiornikiem ścieków powstających na terenie miasta i pięciu przyległych gmin. Inwestycja dofinansowana 181 mln zł w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, umożliwi podłączenie ponad 14 tys. odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach Projektu przewiduje się również rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej dla podniesienia bezpieczeństwa dostaw wody, a także zaopatrzenia w wodę mieszkańców, którzy zmuszeni są do korzystania z ujęć własnych, gdzie woda bardzo często nie spełnia podstawowych parametrów użytkowych.

Na terenie aglomeracji Gorzów Wlkp. istnieją oczyszczalnie ścieków w Gorzowie Wlkp. oraz miejscowościach Różanki i Gralewo. Oczyszczalnia ścieków w Gralewie przewidziana jest do wyłączenia z eksploatacji, ponieważ jakość ścieków w niej oczyszczonych nie odpowiada parametrom jakościowym narzucanym przez prawo.

Oczyszczalnia ścieków w Różankach została już wcześniej wyłączona z eksploatacji. Zastąpiono ją przepompownią ścieków, która obecnie tłoczy ścieki z tej miejscowości do Gorzowa.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj