9 grudnia w Górzycy (woj. lubuskie) uroczyście otwarto zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków.

Inwestycja zrealizowana została w ramach zadania pt. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzyca, gmina Górzyca wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzyca, Owczary, Pamięcin, Golice".

Zadanie o łącznym koszcie 9.754.280 zł wsparte zostało dofinansowaniem z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego) kwotą 6.837.750,28 zł oraz pożyczką z Funduszu w wysokości 1.242.000 zł.

W ramach projektu rozbudowano istniejącą oczyszczalnię ścieków zwiększając jej przepustowości z 305 m3/d do 490 m3/d. Wybudowano równocześnie sieć przesyłową o łącznej długości 13.862 mb w tym 8.190 mb sieci grawitacyjnej i 5.672 mb sieci ciśnieniowej. Dodatkowo wybudowano 7 przepompowni. Z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej skorzysta 1058 osób.

źródło: wfosigw.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj