Aval jest jedną z największych oczyszczalni ścieków w Europie, która znajduje się w okolicy Acheres niedaleko Paryża. Budowa tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2002 roku, a jej koszt wyniósł 390 mln euro. Oczyszczalnia rozpoczęła pracę w listopadzie 2006 roku, a uroczyste jej otwarcie miało miejsce 29 czerwca 2007 roku.

W instalacji tej oczyszczane są ścieki od ok. 75% mieszkańców z okolic Paryża (w 2007 roku do omawianej instalacji odprowadzano codziennie 2.100.000 m3 ścieków). Do usuwania azotu z w omawianej oczyszczalni została użyta metoda Biostyr, czyli biologiczna oksydacyjna nitryfikacja-denitryfikacja, która stanowi centralny punkt oczyszczania ścieków. Bardzo interesująca jest również architektura, którą prezentuje obiekt w Acheres. Ogromna budowla instalacji rozciąga się w pobliżu rzeki, a fasada budynków reaktora wcale nie przypomina budynków oczyszczalni ścieków. Podobny styl architektoniczny posiadają modernistyczne budynki teatrów w Niemczech.

Fot. materiały prasowe Veolia Water
Źródło: www.wwt-online.de

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj