22 października gmina Piaseczno uroczyście otworzyła miejską oczyszczalnię, kończąc tym samym największy w historii gminy ekologiczny projekt warty ok. 360 mln zł. Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności w wysokości ok. 125 mln zł.

Mieszkańcy Piaseczna, dzięki ukończonemu projektowi „Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie”, zyskali nowoczesny system odbierania oraz oczyszczania ścieków, na który składa się m.in. dwukrotnie powiększona miejska oczyszczalnia ścieków.

Miejska oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Pracuje w układzie 3-stopniowego oczyszczania ścieków, zgodnie z najnowszymi tendencjami, ujmującymi biologiczne usuwanie związków azotu i fosforu. Jej moc przerobowa została zwiększona z 10 800 m3/d do 20 000 m3/d.

Oczyszcza ścieki zarówno komunalne, przemysłowe jak i deszczowe. Ma wprowadzoną maksymalną automatyzację pracy i prostotę obsługi. Docelowo może obsłużyć ok. 55 tys. mieszkańców, a obecnie obejmuje 34 tys. mieszkańców z terenu wschodniej części Piaseczna, wsi Julianów, Józefosław, Żabieniec, Jastrzębie, Siedliska, Chylice, Chyliczki oraz z osiedla Orężna.

Zastosowany system odzysku biogazu uzyskiwanego z fermentacji osadów umożliwia ogrzanie obiektów na oczyszczalni a nowoczesny ciąg przeróbki i suszenia osadów prowadzi do odwodnienia osadu w 90-95 %. Powstały w ten sposób granulat jest bezpieczny pod względem higieniczno-sanitarnym i może być wykorzystany przyrodniczo oraz spalany w różnego rodzaju piecach. W ramach inwestycji wykonano też nowy punkt zlewny ścieków dowożonych, zhermetyzowany i niwelujący nieprzyjemne zapachy.

źródło: fs.piaseczno.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj