27 września nastąpił odbiór techniczny i przekazanie do użytku nowo wybudowanej gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Świętajnie (woj. warmińsko-mazurskie).

Oczyszczalnia jest obiektem pracującym w technologii mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków i obróbki osadów ściekowych. W jej skład wchodzą: dwa równoległe biologiczne reaktory o nominalnej przepustowości 200 m3/dobę, pompownia główna, automatyczna stacja przyjęcia ścieków dowożonych wraz z dwoma zbiornikami uśredniającymi ładunki zanieczyszczeń, zespół zbiorników na stabilizowany tlenowo osad nadmierny oraz budynek techniczny.

W budynku technicznym znajduje się hala dmuchaw, sita skratkowe, automatyczna stacja przygotowania flokulantu, prasa osadu nadmiernego, pomieszczenia na kontener osadu i skratki. Budynek wyposażony jest również w zaplecze socjalne z szatnią, natryskiem, wc. W przypadku zaniku zasilania energetycznego automatycznie uruchomi się zasilanie awaryjne – agregat prądotwórczy.

Wartość inwestycji wynosi 3.533.970,22 zł. Inwestycja została sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej oraz ze środków własnych Gminy.

źródło: swietajno.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj