W gminie Łęka Opatowska zostanie 11 sierpnia br. przekazana do eksploatacji oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. Ogólny koszt tej ważnej dla mieszkańców inwestycji wyniósł blisko 3,8 mln zł. Jednak gminie wystarczyło zaledwie 12.235 zł środków własnych czyli 0,3 proc. ogólnych nakładów na zrealizowanie przedsięwzięcia. W 99,7 proc. sfinansowane ono zostało ze środków unijnych oraz WFOŚiGW w Poznaniu.
Dotacja z UE przekazana w ramach ZPORR w wysokości 2,8 mln zł stanowiła 75 proc. wydatków, a ich pozostałą część pokryła pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Poznaniu. Wsparł on inicjatywę samorządu w Łęce Opatowskiej 929,5 tys. zł.
Prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Opatowie rozpoczęto 23 listopada 2004 r. W niespełna dwa lata dzięki wykorzystaniu dogodnych źródeł finansowania zbudowano oczyszczalnię ścieków o przepustowości 400 m sześc. na dobę z dwustopniowym mechaniczno-biologicznym procesem oczyszczania ścieków. Zbudowano również 3,7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 1,9 km tłocznej oraz dwie przepompownie o przepustowości 9 m sześc. na godz. i 122 przykanaliki o długości 811 m. Nowoczesny obiekt wraz rozbudowywaną siecią kanalizacyjną obsługiwać będzie pięciotysięczną gminę i przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń oraz poprawy czystości rzek Pomianki i Prosny przepływających przez pobliski obszar chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny i Kotliny Grabowskiej”.
W br. WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie ekologicznych przedsięwzięć przeznaczy 203 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj