Spółka inżynierii środowiska PP-EKO rozpoczęła realizację dwóch projektów dla przemysłu lotniczego. Buduje nowoczesne oczyszczalnie ścieków dla Hispano Suiza Polska w Sędziszowie Małopolskim i Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy.

Inwestycje mają na celu zmniejszenie oddziaływania każdego z zakładów na środowisko przez zamknięcie obiegów wodnych – brak odprowadzanych ścieków. Projekty realizowane są z wykorzystaniem środków unijnych.

PP-EKO w obu przypadkach buduje oczyszczalnie chemiczne, które będą wykorzystywały specjalnie zaprojektowane instalacje membranowe pozwalające na odpowiednie rozdzielenie składników zanieczyszczeń. Zostały one dostosowane do pracy przy ściekach o dużym zasoleniu, charakterystycznym przy tego typu zakładach. Zatężenie ścieków na membranach pozwoli na ograniczenie kosztów eksploatacji i dalsze zmniejszenie ilości odpadów. Nowoczesne niskotemperaturowe technologie wyparne zapewnią dalszą redukcję objętości odpadów, zużywając przy tym znacznie mniej energii niż klasyczne instalacje. Woda będzie zawracana do obiegu produkcyjnego zakładów pozwalając na oszczędność zużycia tego surowca. Zastosowane technologie pozwolą na znaczne zmniejszenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń, które następnie zostaną poddane utylizacji.

Podobną instalację, z zamkniętym obiegiem wody w galwanizerni, PP-EKO zrealizowała  w 2006 r. dla Państwowych Zakładów Lotniczych Świdnik.

– Instalacje do oczyszczania ścieków z galwanizerni z pełnym odzyskiem wody (tzw. zero zrzutu) należą do jednych z najdroższych i najbardziej skomplikowanych instalacji tego rodzaju. Nie przypadkowo prawie wszystkie takie instalacje są realizowane w przemyśle lotniczym. Wynika to bowiem z wysokich wymagań technologicznych obowiązujących w tym przemyśle oraz konieczności stosowania w galwanizerniach wody o wysokiej jakości. Jej produkcja ze ścieków pogalwanicznych stanowi przy okazji rozwiązanie problemu odpadów z zawartością toksycznych zanieczyszczeń, w tym zwłaszcza metali ciężkich – wyjaśnia dr inż. Paweł Pietraszek, Dyr. Ds. Technologii PP-EKO Sp. z o.o.

Rozbudowa oczyszczalni w Sędziszowie Małopolskim zakończy się w marcu 2010 roku. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to około 4 mln zł. Budowa oczyszczalni ścieków w zakładach w Bydgoszczy potrwa do marca 2011 r. i pochłonie około 8 mln zł. 30 procent kosztów obu inwestycji jest finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wsparcia przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj