Aglomeracja Purda (woj. warmińsko-mazurskie)stanie się bogatsza o nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Bałdach.

Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł. Są to środki unijne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego, które pozwolą zakończyć inwestycję wartą blisko 1,82 mln zł.

Dzięki tym środkom ścieki pochodzące ok 500 okolicznych mieszkańców trafią do nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z możliwością usuwania związków biogennych, wybudowanej w Bałdach. Zastosowana tu, nowoczesna technologia, pozwoli na przerób 180m3/d z efektywnością oczyszczania sięgającą do 95% dla BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu), 86% dla azotu i 91% fosforu.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj