Na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zwrotu nienależnych kwot wpłaconych do NFOŚiGW, wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Opłata w wysokości 500 zł jest obowiązkowa i dotyczy pojazdów, których dzień wprowadzenia lub dopuszczenia do obrotu albo uzyskania faktury stanowiącej dowód wewnątrzwspólnotowego nabycia nastąpił po 1 stycznia 2006 r. W związku z tym przepis nie ma zastosowania do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed tą datą. Zwrotu kwot nienależnie wpłaconych do NFOŚiGW dokonuje się niezwłocznie tylko w przypadku oczywistych pomyłek, do których zalicza się m.in. podwójną wpłatę na ten sam pojazd, oznaczony tym samym numerem nadwozia czy udokumentowane nabycie pojazdu przed 1 stycznia ub.r. Jednocześnie Narodowy Fundusz informuje, jaką dokumentację należy przedłożyć, by otrzymać zwrot wpłaconych środków. Komplet dokumentów trzeba skierować do Departamentu Księgowości i Rozliczeń NFOŚiGW.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj