Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego będzie się mieścił w kwocie od 2000 do 3300 zł w zależności od kategorii zaszeregowania.

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określony jest w XXII kategoriach zaszeregowania i do końca września mieści się w przedziale od 1700 zł do 3000 zł (Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r.).

Wprowadzane od 1 października zmiany związane są z wysokością płacy minimalnej w kraju. W tej chwili płaca ta wynosi 2800 zł, a od stycznia 2022 ma wynieść 3010 zł. Resort pracy zaznacza przy tym, że minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy nie jest tożsamy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

„Minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym m.in. premie i dodatki” – wskazuje ministerstwo.

Resort przypomina też, że pracodawca samorządowy ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości płacy minimalnej.

Czy zmiana wpłynie na finanse samorządów?

W ocenie ministerstwa zmiana przepisów rozporządzenia nie przyniesie skutków finansowych dla samorządów. “Wprowadzenie podwyższonych kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego może spowodować jedynie zmianę struktury wynagrodzenia, jeżeli pracodawca ustali wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie; ewentualne zmiany wynagrodzeń nastąpią w ramach środków posiadanych przez jednostki” – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Rozporządzenie wprowadza ponadto nowe stanowisko w wykazie stanowisk dotyczących wszystkich urzędów (kierowca-operator maszyn specjalnych i kierowca ciągnika) i przywraca dla palacza C.O. możliwość posiadania wykształcenia podstawowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2021.

 

Czytaj więcej

Skomentuj