Dzisiaj w Luboniu k. Poznania odbedzie się szkolenie “Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. – jak poprawnie zorganizować przetarg na wybór wykonawcy?”.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie ponad 9 miesięcy temu, jednak wciąż budzi wiele pytań i kontrowersji. Gminy zobowiązane do realizacji nowych zadań są pod coraz większą presją czasu – nowy system gospodarowania odpadami powinien funkcjonować od 1 lipca 2013 roku – a wiele samorządów dopiero zaczyna przygotowywać się do jego wprowadzenia.

Jednym z podstawowych problemów, przed którym stają gminy jest przygotowanie i organizacja przetargów na wybór wykonawców, którzy będą świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Jednocześnie odpowiednie przygotowanie przetargów wymaga podjęcia szeregu decyzji w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gminy. Decyzje te będą miały daleko idące skutki zarówno dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów komunalnych jak i dla spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych świadczących obecnie te usługi.

W trakcie szkolenia „Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 roku – jak poprawnie zorganizować przetarg na wybór wykonawcy?” prawnicy i praktycy przedstawią rozwiązania kluczowych problemów związanych z organizacją przetargu na odbiór oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Spotkanie skierowane jest zarówno do przedstawicieli gmin jak i do przedsiębiorców, którzy ubiegać się będą o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów komunalnych. Uczestnicy otrzymają kompleksowe informacje na temat przygotowania i przeprowadzenia przetargów na podstawie art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Organizatorem szkolenia jest Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k. oraz Abrys Sp. z o.o.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj