Kalisz organizuje dla mieszkańców zbiórkę komunalnych odpadów niebezpiecznych. Mobilny punkt zbiórki będzie ustawiany na placach, parkingach, osiedlach od końca maja do października.

Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych może przyjmować następujące rodzaje odpadów komunalnych:
– zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
– akumulatory samochodowe,
– zużyte świetlówki i inne źródła światła,
– przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich,
– przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich,
– oleje spożywcze przeterminowane oraz oleje przemysłowe i opakowania po nich,
– zużyte farby, lakiery, środki ochronne do drewna i opakowania po nich,
– przeterminowane lekarstwa i opakowania po nich,
– zużyte termometry,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– odpady problemowe: zużyte opony, przeterminowane materiały budowlane typu cement, gips, zaprawy murarskie, itp.

Odpady płynne odbierane będą w czytelnym, fabrycznym opakowaniu. Płyny niewiadomego pochodzenia w nieoznaczonych pojemnikach nie będą przyjmowane. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych (nie będą przyjmowane duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą z przemysłu, handlu, itp.).

Miejsca i terminy zbiórki opublikowane sa na stronie www.kalisz.pl
www.kalisz.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj