Dziś w Krośnie rozpocznie się akcja odkomarzania. Miasto w czasie majowej powodzi zostało podtopione na obszarze około 130 ha. Stojąca woda oraz wysokie temperatury spowodowały duży wzrost populacji komarów.

Opryski będą wykonywane wcześnie rano lub późnym wieczorem. Akcja potrwa około 5 dni i swoim zasięgiem obejmie obszar 275 ha. Opryski ręcznie i mechanicznie będą wykonywane na terenach najbardziej dotkniętych plagą komarów tj.: nabrzeża rzeki Wisłok i potoków: Lubatówka, Małka, Ślączka i Śmierdziączka, w parkach miejskich, a także na terenach zielonych (m.in. ogródki działkowe).

Wykonawcą jest specjalistyczna firma Dertex DDD z Bielsko-Białej. Preparaty owadobójcze jakie zostaną zastosowane w Krośnie to Bifent lub Imifog.

Na walkę z komarami miasto pozyskało od Wojewody Podkarpackiego dotację w wysokości 40 tys. zł. co stanowi 80% środków potrzebnych realizację tego celu. Pozostałe 20 % środków pochodzić będzie z miejskiej kasy. W ramach uzyskanej kwoty akcja odkomarzania zostanie powtórzona w sierpniu br.

źródło: krosno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj