Od 16 do 17 września w Szeligach k/Ełku trwała konferencja pn. „Rusza budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Kulminacyjnym punktem było wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod nowopowstający Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

Wszyscy licznie zgromadzeni goście byli świadkami podpisania Aktu Erekcyjnego przez Andrzeja Kraszewskiego – Ministra Środowiska, Adama Krzyśków – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zenona Dziądziaka – Prezesa „PRIBO – EPB” w Ełku – wykonawcy robót oraz Edwarda Palczewskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” w Ełku.

W uroczystości wmurowania Aktu wziął udział również Pan Jan Maścianica – Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski,  Pan Jarosław Słoma – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jak również parlamentarzyści Ziemi Ełckiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, przedstawiciele Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz zaproszeni goście. Podpisany Akt trafił do mosiężnej tuby wraz z monetami i egzemplarzem gazety regionalnej, po czym został zamurowany w fundamentach na placu budowy w Siedliskach k/Ełku.

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego zapoczątkowało oficjalne rozpoczęcie budowy jednej z największych w Województwie Warmińsko – Mazurskim inwestycji o wartości 88 mln zł (netto). Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 42 mln zł.

Powstający system unieszkodliwiania odpadów, składający się z Zakładu Głównego zlokalizowanego w Siedliskach k/Ełku oraz trzech stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku i Białej Piskiej, uporządkuje gospodarkę odpadami na terenie 12 gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Nowoczesna technologia zastosowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów pozwoli odzyskać 61% całkowitego strumienia odpadów trafiających na instalację w ciągu roku. Projekt zakłada, że cały system obsługiwać będzie 154 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar 2974 km ². Inwestycja ma być oddana do użytku w kwietniu 2012 roku.

Podczas dwudniowej konferencji zaprezentowano zaawansowanie prac nad inwestycją pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”, jak również stan realizacji poszczególnych projektów Beneficjentów z Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w tym Olsztyna, Elbląga i Giżycka. Dokonano wymiany doświadczeń Beneficjentów funduszy unijnych w zakresie gospodarki odpadami. W trakcie konferencji zostały również poruszone kwestie uwarunkowań prawnych w zakresie przejęcia własności odpadów przez gminy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj