Władze Katowic podjęły decyzję o zbadaniu morfologii katowickich odpadów. Ogłoszono już przetarg, który pozwoli wyłonić firmę odbierającą i badającą odpady z terenu miasta. Analiza ma na celu dokładne poznanie składu strumienia odpadów trafiających na składowisko, aby w przyszłości otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekty dotyczące przetwarzania odpadów. Pieniądze na badania będą pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel miasto przeznaczyło 200 tys. zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj