W ramach projektu „Nie marnuję – segreguję, nie marnuje – kompostuję” Fundacja Ekologicznej „Zielona Akcja” organizuje konkurs na „Najciekawsze strony internetowe poświęcone odpadom”. Konkurs obejmie swoim zasięgiem województwo dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i opolskie.

Konkurs skierowany jest do:
• jednostek samorządu terytorialnego,
• przedsiębiorstw gospodarki komunalnej,
• innych podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami na terenie gmin,
• związków komunalnych.

Konkurs ma na celu:
• podniesienie jakości i poziomu stron internetowych prezentujących zagadnienia ochrony środowiska, a szczególnie odpadów na portalach internetowych gmin i innych podmiotów;
• upowszechnienie informacji o postępowaniu z odpadami poprzez dostęp internetowy; prezentację najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy/związku, w sposób ciekawy i zachęcający mieszkańców do zmiany codziennych zachowań i nawyków.

Strony będą oceniane wg następujących kryteriów:
• dostępność wejścia ze strony głównej instytucji na stronę poświęconą odpadom lub ochronie środowiska,
• różnorodność i ważność zawartych informacji np.: zasady selektywnej zbiórki, rezultaty uzyskiwane w ostatnich latach, wymagania dotyczące podmiotów gospodarczych, obowiązujące akty prawne na terenie gminy dotyczące ochrony środowiska (np. uchwała o zachowaniu porządku i czystości), ważne dokumenty strategiczne (np. program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami, program edukacji ekologicznej), prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej, linki na inne strony poświecone odpadom,
• czytelny i prosty język prezentujący informacje zrozumiałe dla odbiorców,
• atrakcyjność graficzna stron w tym łatwość w nawigowaniu.

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za umieszczenie informacji o postępowaniu z różnymi grupami odpadów w tym bioodpadami /przydomowe kompostowanie/ odpadami elektro-eko, odpadami niebezpiecznymi, wielkogabarytowymi.

"Ponieważ konkurs ma promować nowopowstałe strony oraz aktywność gmin i przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w ww. zakresie chcielibyśmy aby udział w konkursie wzięły podmioty, które jeszcze nie zgłaszały swoich stron do konkursu. Prosimy zatem aby ubiegłoroczni finaliści nie zgłaszali się do konkursu. Natomiast zgłaszać się mogą finaliści z lat poprzednich, ich strony oceniane będą pod kątem aktualizacji i wnoszenia nowych treści" – informują organizatorzy.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować elektronicznie lub pisemnie do Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica, tel. 076 723 81 01 wew. 24, fax. 076 721 24 96, e-mail: s.szatan@zielonaakcja.pl do dnia 30 września 2010r. a zgłoszenia propozycji stron do dnia 15 października 2010 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj