Ostrowiec Świętokrzyski przygotowuje się do wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej”, która ureguluje gospodarkę odpadami na terenie miasta. w związku z tym w magistracie zostanie przeprowadzona reorganizacja.

Mimo iż ustawa weszła w życie 1 stycznia tego roku, to gminy mają 18 miesięcy na przygotowanie się do całkowitego przejęcia obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku. 

Tak poważna zmiana wymaga również reorganizacji struktury Urzędu Miasta, stąd decyzja o powstaniu Wydziału Środowiska. 

Ekorozwój Kraków 300 x 250

– Mimo iż tzw. „ustawa śmieciowa” zacznie obowiązywać dopiero od przyszłego roku, już od dłuższego czasu przygotowujemy się do nowej sytuacji – poinformował prezydent miasta Jarosław Wilczyński. – Dlatego od 1 marca przestanie istnieć Wydział Planowania i Ochrony Środowiska, którego część zadań związana z planowaniem przestrzennym zostanie przekazana do obecnego Wydziału Rozwoju i Promocji Gospodarczej. Natomiast kwestiami związanymi z ochroną środowiska  zajmie się powołany w tym celu Wydział Środowiska, który będzie składał się z dwóch referatów: gospodarki odpadami komunalnymi oraz referatu ochrony środowiska. Naczelnikiem nowego wydziału zostanie pani Aldona Sobolak, która od wielu lat zajmuje się sprawami związanymi z szeroko rozumianą ekologią i ochroną środowiska. Wprowadzone zmiany pozwolą usprawnić prace w momencie wejścia „ustawy śmieciowej”. Należy podkreślić, że ich wdrożenie nie spowoduje na razie zwiększenia ilości etatów – podsumowuje prezydent Wilczyński.

źródło: um.ostrowiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj