Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu organizuje Międzynarodową Konferencję „Edukacja ekologiczna elementem prawidłowego postępowania z odpadami”, która rozpoczyna się dziś na składowisku w Suchym Lesie oraz na terenie poznańskiego Zoo.

Celem konferencji jest m.in. prezentacja działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami oraz przedstawienie funkcjonujących systemów zbiórki odpadów. Honorowy patronat nad konferencją objął prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Cele konferencji:
    – podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami,
    – rola edukacji na poszczególnych etapach kształcenia w kształtowaniu postaw proekologicznych,
    – upowszechnianie przykładów dobrych praktyk,
    – promowanie zachowao mających na celu ochronę ziemi,
    – prezentacja działao edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w polskich miastach i gminach,
    – przedstawienie kierunków i efektów działao edukacji ekologicznej związanej z odpadami,
    – przedstawienie kierunków rozwoju gospodarki odpadami ,
    – sposoby realizacji wymagao polskiego i unijnego prawa w zakresie gospodarowania odpadami.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, przedsiębiorstw komunalnych oraz osób zajmujących się edukacją ekologiczną społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć tutaj.

źródło: ZZO Poznań

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj