– Strumieniem odpadów powinny zarządzać gminy – mówi w wywiadzie dla Przeglądu Komunalnego minister środowiska prof. Maciej Nowicki.

Minister środowiska w marcowym numerze Przeglądu Komunalnego mówi m.in. o wykorzystaniu unijnych funduszy, o przyszłości Narodowego i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, rozwoju odnawialnych źródeł energii i Konferencji Klimatycznej, która w grudniu br. odbędzie się w Poznaniu.

W rozmowie z Magdaleną Dutką i Piotrem Strzyżyńskim prof. Nowicki podejmuje także temat problemów w gospodarce odpadami:

„(…) Najważniejsze są teraz nowelizacje kilku ustaw – o odpadach, o opakowaniach, o bateriach, o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – czyli cały pakiet tych aktów prawnych, które przyniosą nową jakość od strony prawnej. A to – mam nadzieję – przełoży się na postęp w gospodarce odpadami.

Jest też podjęta decyzja – po długich dyskusjach z ministrami gospodarki i rozwoju regionalnego – że w większych miastach nie unikniemy spalarni odpadów. Obecnie ok. 92 – 94% odpadów jest deponowanych na składowiskach, a mamy przecież konkretne obowiązki redukcji ilości składowanych odpadów – powinno to być nie więcej niż 76%. Mamy więc, jak widać, ogromne zaległości i bez spalarni w wielkich miastach nie osiągniemy wymaganych poziomów. Dlatego w II osi priorytetowej w PO IiŚ, poświęconej odpadom, jako kluczowe wpisaliśmy projekty, które odnoszą się do spalarni. Nadal jednak będę bardzo zabiegał o zintegrowane podejście do gospodarki odpadami. Wiąże się to najpierw z preselekcją odpadów w domach, a potem z segregacją w sortowniach i kompostowaniem (przecież do 2010 r. mamy kompostować co najmniej 25% bioodpadów). Położenie nacisku na spalarnie nie oznacza, że pozostałe metody unieszkodliwiania są zarzucone i nie mają szans na dofinansowanie. Około 50-55% środków z tej puli zarezerwowano właśnie dla takich inicjatyw, przygotowanych głównie przez związki międzygminne (to są systemy gospodarki odpadami dla minimum 150 tys. mieszkańców – wtedy możemy mówić o zintegrowanym systemie).

Czy zmiany w prawie będą szły też w kierunku zmodyfikowania systemu gospodarki odpadami, na przykład przejęcia władztwa nad strumieniem odpadów przez gminy? Jak Pan to postrzega?

Już były dwa nieudane podejścia do tego tematu. Ja jestem orędownikiem takiego rozwiązania, żeby strumieniem odpadów zarządzały gminy. Będę zmierzał do tego, żeby znalazło się ono w projekcie nowej ustawy i żeby zostało przyjęte przez parlament. Uważam, że takie rozwiązanie jest właściwsze. Zresztą doświadczenia innych krajów pokazują, że jest to dobra droga.

A nie boi się Pan trochę stanowiska Platformy Obywatelskiej? Bo to jest działanie przeciw rynkowi, a ta partia kojarzona jest raczej z rozwiązaniami liberalnymi…

Będę uzasadniał to racjonalnością tego rozwiązania. Jako minister środowiska mam prawo do własnego zdania w kwestii, co wg mnie i resortu jest lepsze dla środowiska. Będziemy na ten temat jeszcze dyskutować. (…)”

Cały wywiad z prof. Maciejem Nowickim można znaleźć w marcowym numerze „Przeglądu Komunalnego” (3/2008) oraz w Internetowym Archiwum Wydawnictw Komunalnych (czytaj tutaj).

fot.
Krzysztof Kuczyk

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj