Blisko dwie godziny trwało spotkanie ministra środowiska Macieja Nowickiego z senacką Komisją Środowiska. Nowicki omówił najważniejsze zadania wykonane w ubiegłym roku w kierowanym przez niego resorcie.

Minister przedstawił stan kończących się już prac nad wyznaczaniem sieci obszarów chronionych Natura 2000 oraz działalność Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – nowego organu przyspieszającego procedury m.in. w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych.

Jako tegoroczne priorytety Minister wymienił dalsze usprawnianie prac Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i 16 dyrekcji regionalnych, przygotowanie i wprowadzenie w życie narodowego programu oszczędności energii, a także uporządkowanie gospodarki odpadami.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj