W ubiegłym roku w UE powstało ponad 100 mln ton odpadów ogrodowych i kuchennych. Większość z nich trafiła na wysypiska lub została spalona. Posłowie do PE chcą wykorzystać profity, jakie te odpady mogą przynieść gospodarce i środowisku poprzez bardziej aktywny recykling, selektywną zbiórkę i kompostowanie.

6 lipca posłowie zaapelowali również o ogólnounijne przepisy w tej dziedzinie, ponieważ niektóre z państw członkowskich pozostają w tyle, jeśli chodzi o recykling odpadów.

Rezolucja Parlamentu nawiązuje do zielonej księgi Komisji w sprawie gospodarki odpadami biodegradowalnymi w UE. Posłowie dowodzą, że specjalna dyrektywa dotycząca bioodpadów zapewniłaby większe zrozumienie, lepsze monitorowanie oraz pewność prawną w sprawie recyclingu odpadami spożywczymi.

Postulaty PE:
– Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, chyba że jest to niemożliwe ze względów ekonomicznych lub środowiskowych
– Zwiększenie recyklingu bioodpadów
– Klasyfikacja poszczególnych rodzajów kompostu otrzymywanego z odpadów biodegradowalnych

Posłowie wzywają również rządy do „wspierania akcji uświadamiających w dziedzinie ochrony środowiska”, aby zmienić wzorce zachowań. Chcą, aby nowe przepisy zostały zaproponowane przed końcem roku.

W UE składuje się/zakopuje się 41% wszystkich bioodpadów, ale między poszczególnymi państwami występują bardzo duże różnice pod tym względem; na przykład w Polsce i na Litwie zakopuje się 90% takich odpadów. Powoduje to powstawanie dużych ilości zanieczyszczającego środowisko metanu. W Szwecji spala się około 47% bioodpadów, a w Danii – około 55%.

Selektywną zbiórkę odpadów prowadzi się w Austrii, Holandii, Danii, Szwecji, na części terytorium Belgii (we Flandrii), Hiszpanii (w Katalonii) oraz Włoch (w północnych regionach). Austria i Niemcy mają najwyższe wskaźniki kompostowania.

źródło: europarl.europa.eu

 

Czytaj więcej

Skomentuj