Dziś w Krakowie rozpoczyna się trzydniowa XIII Ogólnopolska Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami „Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych”.

Odpady niebezpieczne mają niekorzystny wpływ nie tylko na środowisko ale i na zdrowie, i życie ludzi. Zagrożenie wzrasta, gdy odpady te zamiast być selektywnie zbierane i poddawane odpowiednim procesom odzysku i unieszkodliwiania są mieszane z odpadami komunalnymi. Wtedy stanowią poważny problem. Aby uniknąć efektów nieskutecznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych należy jak najszybciej przygotować zasady prawidłowego postępowania z nimi.

Spotkanie w jednym z najstarszych miast Polski – Krakowie, pokaże dobre praktyki – doświadczenia zakładów gospodarki odpadami, które w sposób kompleksowy zajmują się zbiórką i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Grono wybitnych wykładowców przedstawi aspekty prawne związane z gospodarką tym rodzajem odpadów, a także sposoby i możliwości postępowania z nimi.

W trzecim dniu spotkania odbędzie się wyjazd do najnowocześniejszej w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górniczej.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. Serwis www.komunalny.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.


 

Czytaj więcej

Skomentuj