Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR) zorganizował kolejną edycję bezpłatnych szkoleń pt. „Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – zagadnienia teoretyczne i praktyczna realizacja”.

Spotkania dedykowane przedsiębiorcom, samorządowcom i liderom lokalnych społeczności poruszały tematy obowiązujących przepisów prawa, przygotowywanych regulacji prawnych oraz ich praktycznej realizacji.

Jesienny cykl szkoleń objął Warszawę, Poznań i Katowice. Eksperci z Ministerstwa Środowiska, instytucji samorządowych, lokalnych operatorów komunalnych oraz PSR przestawili obowiązujące i projektowane regulacje prawne w obszarze gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi. Uczestniczącym w szkoleniach przedsiębiorcom przybliżono istotę działalności i rolę organizacji odzysku, jak również wpływ działań proekologicznych na wizerunek firmy w otoczeniu biznesowym i społecznym.

Przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznać się z zasadami sprawozdawczości w zakresie realizacji ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu. Z zaprezentowanych raportów wynika, iż coraz mniej firm realizuje go samodzielnie i wnosi opłatę produktową, wzrasta natomiast liczba tych, które wypełniają obowiązek za pośrednictwem organizacji odzysku.

Choć ustawa zobowiązująca przedsiębiorców do odzysku i recyklingu opakowań weszła w życie w 2002 roku, zagadnienia te są wciąż problematyczne dla polskich firm. Dlatego organizowane szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem – nie tylko ze względu na wymiar edukacyjny, ale też praktyczny. Przedsiębiorcy, korzystając z okazji spotkania się z recyklerami, mogą nie tylko zasięgnąć informacji o aktualnej kondycji rynku branży recyklingu, ale zyskują możliwość podzielenia się swoimi potrzebami i oczekiwaniami w kontekście zarządzania odpadami opakowaniowymi oraz poużytkowymi.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj