Toruńska Straż Miejska przypomina o obowiązku odśnieżania i posypywania piaskiem chodników. Spoczywa on na właścicielach, użytkownikach i zarządcach nieruchomości.

Do ich obowiązków należy usuwanie śniegu, lodu oraz błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym. Śliskość nawierzchni powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników materiałami szorstkimi, np. piaskiem, bez stosowania środków  chemicznych.

Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu.

Na osoby, które nie wywiązują się ze swych obowiązków, strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj