Już w przyszłym tygodniu odbędzie się coroczna Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów – Odzysk Energii, organizowana przez firmę Abrys. W jej trakcie poruszone zostaną najistotniejsze dla branży odzysku energii z odpadów tematy, m.in. wpływ europejskiego Zielonego Ładu czy pakietu Fit For 55 na rozwój i funkcjonowanie krajowych instalacji odzysku energii. Tym razem zapraszamy w dniach 24-26 listopada 2021 r. do Apart Hotel Termy Uniejów.

To 18 edycja Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów. Jak co roku poruszonych zostanie podczas niej wiele istotnych tematów, związanych m.in. z wpływem europejskiego Zielonego Ładu czy zaprezentowanego w tym roku pakietu FitFor55 na rozwój i funkcjonowanie polskich instalacji odzysku energii (IOE).

– Uczmy się europejskiego prawa, bo jego nieznajomość może spowodować, że pewne rzeczy, których nie zaplanujemy, których nie wyprzedzimy, mogą w przyszłości się u nas nie wydarzyć, a tym samym będzie to wpływać na koszty usług publicznych, jakie w Polsce funkcjonują – mówi Tomasz Uciński, prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami oraz prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, który weźmie udział w Konferencji.

Konferencja organizowana jest w czasie, gdy z jednej strony pojawiają się perspektywy budowy w Polsce kilkunastu nowych IOE, a z drugiej strony Komisja Europejska stawia takie instalacje na cenzurowanym. W naszym kraju brakuje instalacji mogących przetworzyć i odzyskać energię z odpadów komunalnych oraz frakcji kalorycznej. Kilkadziesiąt ciepłowni musi w najbliższym czasie zmodernizować się i rozważa możliwość budowy bloków zasilanych paliwem z odpadów. Istniejące instalacje posiadają niewykorzystane moce przerobowe, których uruchomienie oczekiwane jest przez rynek.

– Taksonomia to zbiór europejskich przepisów, które mówią o Zielonym Ładzie, o ochronie środowiska i klimatu czy o emisjach dwutlenku węgla. Zbiór tych dyrektyw w swoim założeniu jest dobrym rozwiązaniem, mającym na celu ochronę Ziemi dla przyszłych pokoleń, jednak wpływa na gospodarki różnych krajów – jednych mniej, drugich bardziej – analizuje T. Uciński. – Z naszej perspektywy okazać może się, że zapisy taksonomii w powiązaniu z Krajowym Planem Odbudowy mogą uniemożliwić nam pozyskiwanie funduszy unijnych bądź krajowych na budowę nowych czy dalszą rozbudowę istniejących zakładów termicznego przekształcania odpadów. Polska może jednak wykorzystać pewną furtkę, która znalazła się w taksonomicznych zapisach, a tym samym dążyć do średniej unijnej wykorzystania termicznego przekształcania odpadów, która wynosi 26 proc, podczas gdy u nas jest to zaledwie 8 proc.

Więcej szczegółów o obecnej sytuacji w branży odzysku energii podczas 18. Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów – Odzysk Energii w dniach 24-26 listopada w Uniejowie.


Już 24 listopada 2021: 18. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii

Zapraszamy do udziału w 18. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2021 r. w Apart Hotel Termy Uniejów****.

W trakcie konferencji, jak co roku, zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in:

  • wpływ European Green Deal oraz pakietu FitFor55 na rozwój i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE),
  • perspektywy dla lokalnych IOE w Polsce oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji,
  • możliwości dofinansowania ze środków krajowych,
  • uwarunkowania budowy nowych instalacji (w tym aspekt społeczny) i doświadczenia eksploatacyjne funkcjonujących IOE,
  • techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami,
  • modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów, nowe technologie dla odzysku energii z odpadów.

Program wydarzenia

 

Czytaj więcej

Skomentuj